Varför ska jag välja träfiberisolering?

Hunton lösullsisolering

Varför ska jag välja träfiberisolering?

  • Den är gjord av trä
  • Den isolerar och dämpar ljud
  • Isoleringen transporterar bort fukt
  • Den isolerar och bevarar värme
  • Isoleringen har brandskydd

Du väljer träfiberisolering därför att den är gjord av trä

Hunton nativo är gjord av trä den är miljövänlig, hållbar, komposterbar och förnybar

Isolering träfiber
Hunton nativo lösull
träfiberisolering,
Förnybar råvara

Granflis är en restprodukt från sågverken. Utav den tillverkas isolering.

Trä binder koldioxid.

Trä är ett hållbart material som kan hålla i flera hundra år.

Trä är komposterbart. När du river ett hus med träfiber kan du kompostera träfiber.

 

Isolering träfiber
Kan återvinnas

 

 

 

Du väljer träfiber när du vill dämpa ljud och bo i en tystare miljö

Ljudisolerar
Isoleringen är ljudisolerande

Träfiberisolering har hög densitet och är ljuddämpande. Den absorberar och dämpar ljudet i huset och du får en tyst och behaglig miljö.

 

Man väljer träfiberisolering därför att den transporterar bort fukt

Träfiber reducerar fukt
Träfiber reducerar fukt

Tillsammans med diffusionsöppna byggdukar får du ett hus som andas och kan transportera bort fukt. Det blir mindre risk för sjuka hus.

 

Du väljer träfiberisolering därför att den lagrar och bevarar värme

Isolering lagrar värme
Isolering lagrar värme

Hunton nativo har en dubbelt så hög värmelagringskapacitet som vanlig mineral eller stenull. Vi får bättre stabilitet i temperaturen i huset, även om temperaturen varierar utomhus.

 

Du ska välja träfiberisolering därför att den innehåller brandskydd

Isolering och brand
Träfiberisolering brinner dåligt, och utvecklar inte lika giftig rök

Hunton nativo brinner dåligt. Träfiberisoleringen har brandskydd, samma innehåll som i en brandsläckare. (Kväve och fosfor) och förkolnar istället för brinner. Det gör att det tar längre tid när ett hus med träfiberisolering brinner. Isoleringen gör att branden hämmas.

Om det kommer en dag i ditt liv då ditt hus börjar brinna så är det skönt att ha valt ett material som hämmar brand. Du  får mer tid till att utrymma ditt hus, mindre giftig rök att andas in och huset kanske inte brinner upp helt och hållet.

 

Scroll to top
Top