Thermocell lösull, miljövänligt

Thermocell är naturligt

Thermocell är en naturlig tilläggsisolering i form av träfiber som är tillverkad av gran och tall från svenska skogar. Varm luft stiger. Det är mycket viktigt att ha en välisolerad vind utförd på rätt sätt med rätt material.  Thermocell lösull passar utmärkt både för nyproduktion och tilläggsisolering. När du använder Thermocell, så kan du vara säker på att du får en produkt som uppfyller de krav du ska ha på isolering. Oavsett inköpspris så blir alltid Thermocell billigare på sikt. Det är stora skillnader på olika isoleringsmaterial.

Massaved råmaterial till din isolering

 

 

 

 

Marknadens bästa isoleringsvärde

Thermocell har marknadens bästa isoleringsvärde. Har 0,036-0,038 som värmeledningstal i alla mätningar. Vi har en resultatgaranti på att isoleringen håller vad vi lovar. SUNDA HUS har till skillnad mot bl.a  Isover och Paroc rekommenderat Thermocell som lösullsisolering. Har ett brandskydd utan borsalter som förbrukar syre. Smälter inte. Avger inga giftiga gaser. Thermocell är FSC-märkt vilket intygar att råvaran kommer från ett hållbart och långsiktigt skogsbruk.

 

Isoleringen är komposterbar

Vilket innebär i praktiken att man inte behöver deponera isoleringen som farligt avfall. Du kan helt enkelt bara kompostera isoleringen när du vill bli av med den.

 

Thermocell lösullsisolering är miljövänlig isolering som är  miljömärkt med

 

Vi planterar nya träd

Från varje träd som avverkas för att bli träfiberisolering återplanteras 2-4 nya träd som börjar lagra koldioxid. Var med  i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Stöd förändringar som minskar resursanvändningen. Gör ditt bästa miljöval.

 

 

Scroll to top
Top