Det brinner! Isolering och brand!

Det brinner! När huset står i ljusan låga är det försent! Man kan  inte göra något mer åt sin brandsäkerhet. Det man brukar tänka på i sin brandplan är brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar, brandstegar, och byggmaterial…….. Vid val av byggmaterial ska man tänka på två saker * Att materialet brinner så dåligt som möjligt * Att...

Scroll to top
Top