Renovera Västerbottensgård

Isolering

Ska du renovera en Västerbottensgård?

Vad ska man välja för material till sin Västerbottensgård?

  • Grunden
  • Väggar
  • Runt fönster dörrar
  • Vinden
  • Taket

Grunden

Till mullbänksgrund rekommenderar vi Perlite som är ett vulkaniskt material.

Till krypgrund, torpargrund finns Hunton trossbottenskiva.

Väggar

Från insidan väljer man ett tätskikt. Vi erbjuder Bison ångbroms, alla är lufttäta och ångöppna.

Som isolering används träfiberskivor, lösull eller linisolering.

Fönster och dörrar

Täta runt fönster och dörrar med lindrev

Man kan även täta runt fönster och dörrar med lösull

Timmerstomme

Tätas på insidan av huset med lindrevsdocka.

På utsidan använder man tjärdrevsdocka

Vinden

Bison ångbroms först så att fukt inte kommer upp på vinden. Isolera med lösull. Bison difftak sätts innan plåt eller tegel.

 

Scroll to top
Top