Vindtät Hunton

243 kr

Hunton vindtät är en skiva som man sätter på utsidan av konstruktionen.

Innanför panelen. Den används istället för en vindduk.

Fördelen är att du bryter sköldbryggor och den är kraftigare än en duk.

Längd 3000mm, bredd 1200mm, Tjock 12mm

Relaterade produkter Hunton tescon primer och Hunton tescon vana tejp

Hunton Vindtät är en vindspärr som skyddar byggnaden mot fukt, drag och kyla.

Varför välja Hunton Vindtät:

  • En diffusionsöppen vindspärr som är enkel att hantera och använda
  • Sd-värde på 0,2
  • Levereras i flera format, med eller utan fals, och är den enda vindspärrsskiva som också kan levereras med kundanpassade mått
  • Hanterar fukt och reducerar kondens
  • Hunton Vindtät reducerar köldbryggor och har en isolerande förmåga
  • Vindspärren är vindavstyvande. Diagonalstag är inte nödvändigt
  • Hunton Vindtät är tillverkad i Norge av förnyelsebara råvaror
  • Hunton Vindtät är tekniskt godkänd av SINTEF Byggforsk och överstiger därmed kraven som ställs av byggtekniska regler.

Hunton Vindtät är första valet inom vindspärrar, och är klart marknadsledande i Norge. Sedan 70-talet har Hunton sålt 250 miljoner kvadratmeter vindspärr till den nordiska marknaden.

Lågt Sd-värde

Sd-värde betyder ånggenongångsmotstånd, och ju lägre detta värde är, desto mer diffusionsöppen och andningsbar är produkten. Hunton Vindtät har ett mycket lågt Sd-värde. För att få tekniskt godkännade av SINTEF Byggforskning måste Sd-värdet vara 0,5 eller lägre. Ju lägre värde desto bättre är det.
Hunton Vindtät har ett Sd-värde på 0,2.

Miljö

Hunton Vindtät tillverkas i Norge av träflis som annars skulle gått till spillo. Skogen som används i produktionen är PEFC™-certifierad. Hunton Vindtät har M1-certifikat.

Hanterar fukt

Hunton Vindtät tar upp och avger fukt (hygroskopisk) i takt med fuktförändringar i omgivningen. Denna egenskap är viktig då förändringar i temperatur (daggpunkten) sker i snabb takt, vilket kan leda till kondensbildning på insidan av vindspärren. Med Hunton Vindtät får du inte detta problem, då Huntons vindspärrar har över tre gånger så god upptagningsförmåga som vindspärrdukar.
Hunton Vindtät har impregnerade fiber som gör att skivan hanterar fukt speciellt bra.

Reducerar köldbryggor

Väggar kommer alltid att ha områden med sämre värmeisolering, till exempel över reglarna. Genom att använda Hunton Vindtät reduceras köldbryggorna, eftersom vindspärrarna har tilläggsisolerande egenskaper. 12 mm Vindtät motsvarar nästan 10 mm vanlig isolering, vilket innebär en reduktion i U-värde på 0,01W/m2K. Detta bidrar till att väggar i lågenergihus och passivhus med enkla medel uppfyller kraven för sådana väggar.

 

Så bra vindavstyvning att diagonalstag inte behövs

Hunton Vindtät ger en bra vindavstyvning – faktiskt så bra att det inte behövs några extra diagonalstag. Detta gör det enklare att bygga, då man i jämförelse måste använda diagonalstag när man använder vindspärrduk

Tekniskt godkännande

Hunton Vindtät är en noggrant testad kvalitetsprodukt som är tekniskt godkänd av SINTEF Byggforsk. Vindspärren är utformad för att följa hela byggnadens livscykel. Hunton Vindtät passar lika bra till äldre hus som till nybyggen.

 

 

Läs mer på Huntons Hemsida