Vindskydd Pro

1005 kr

2,75 x 25 meter

Vindskydd pro ska sitta på utsidan av huset, mellan isolering och ytskiktet t ex  träpanelen.

Bison Vindskydd Pro är en väldigt diffusionsöppen och slitstark vindskyddsduk som tillåter fri exponering i upp till 3 månader. Vindskyddet är P-märkt samt UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år.

Vindskydd Pro Bison

Vindskydd Pro Bison är en väldigt diffusionsöppen och slitstark vindskyddsduk som tillåter fri exponering i upp till 3 månader. Vindskyddet är P-märkt samt UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år.

Bison Vindskydd Pro placeras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden). Vindskyddet används för är att skydda isoleringen mot vind/fukt och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet är regntätt vilket gör att det kan användas som ett tillfälligt väderskydd under byggtiden.

Bison Vindskydd Pro är ett av marknadens mest diffusionsöppna vindskydd, vilket innebär att stora mängder fukt kan transporteras ut genom materialet. Den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel.
Vindskyddet är vitt vilket medför att bakomvarande konstruktion kan skymtas under byggtiden. Bison Vindskydd Pro uppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyller brandklass: E.

Benämns även som: Vindduk, Vindväv, Vindskyddsduk, Vindskyddsväv, Vindpapp, Vindskyddsfolie