Tjärdrev, Lindrev Docka

1400 kr

Ca 5kg, ca 100meter rulle

Tjärdrev används att täta på UTSIDAN huset. Inte attraktivt för fåglar och motstår väta, väder och vind tack vare att den är behandlad med tjära.

Ej lämplig att användas inomhus pga tjärdoften

Inomhus kan du använda  Lindrev

eller Lindrevs Docka

(Frakt för en tjärdrevsdocka till närmsta postombud kostar 215kr)

 

Tjärdrev

Ca 5kg, ca 100meter rulle

 

Tjärdrev

Tjärdrev, tjärat lindrev används för att täta sprickor i timmerhus. Drevet består av långa linfibrer som behandlats med trätjära och sedan formats till ett platt snöre/rep som är 3-4 cm brett.

Det tjärbehandlade drevet står emot väder och vind bättre än vanligt drev, och det är inte lika attraktivt för fåglar. Tjärdrev passar inte för drevning inomhus p.g.a den starka doften av tjära.

Det är också möjligt att använda tjärdrev för att behandla strålröta hos hästar, rådfråga veterinär eller hovslagare.

Finns Överboda utanför Umeå