Lösullsisolering på vind

För offert inför lösullsisolering med träfiber ring Erik 070-2378502 eller maila info@norrlandseko.se

För isolering på vind, vägg och golv. Ring eller maila för offert

 

Inför offert

* Vindsutrymme, öppen vind kvadratmeter

* Vindsutrymme sluten, snedtak eller vägg i kubikmeter

* Är du berättigad till ROT.

 

 

Före isolering

 

Att tänka på innan vi kommer och isolerar din vind

1. Ta bort alla saker från vinden

2. Bygg klart ventilation

3. Kontrollera om det finns fukt eller mögel

4. Gör ett val om du ska ta bort minneralull

5. Gör ett val hur du ska göra med sågspånet

6. Bygga landgångar

7. Isolera vindsluckan

 

1. Många har sin vind som förråd så nu är det dags att städa och rensa i röran. Det får  inte stå några saker där isoleringen ska vara men står dom på hyllor eller ovanför så går det bra.

2. Bygg klart ventilationen, är du osäker på hur ventilationen ska vara på din vind nu när den ska byta ”klimat” kontakta oss för rådfrågning.

3. Kontrollera om det finns fukt, röta eller mögel på din vind. Ta bort och byt ut skadade byggmaterial, ta reda på var fukten kommer ifrån och åtgärda felet.

4. Mineralullen ska i vissa fall plockas bort men kan vara kvar i andra fall. Har du ett gammalt hus utan tätskikt men med mineralull bör du plocka bort den. Har du ett hus med tätskikt kan mineralullen vara kvar. Är utrymmet ute vid takfoten för litet bör mineralullen dras in mot mitten av vinden så att träfiberisoleringen får plats.

5. Kontrollera vilket skick det är på sågspånet. Är det torrt och fint så låter man det vara kvar, annars tar man bort det. Låter man sågspånet vara kvar kan man skotta in sågspånet mot mitten så att träfiberisoleringen ryms bra vid takfoten. Träfiber isolerar ungefär tre gånger så bra som sågspån.

6. Bygg landgångar dit du vill gå efter att isoleringen är på plats. Tex till ventilationsaggregat. Då  behöver du inte trampa ihop isoleringen när du ska upp på vinden.

7. Har du en gavellucka på utsidan av huset behöver du inte göra någon åtgärd. Är vindsluckan inifrån huset ska den vara väl isolerad. Annars kan det skapas fuktproblem uppe på vinden. Bygg även en sarg runt luckan som hindrar träfiberisoleringen att ramla ner från vinden när du öppnar luckan. Överväg att bygga för luckan och öppna upp en gavellucka istället.

 

 

 

 

 

Här isolerar vi en vind på Röbäck, Umeå.

En person står på lastbilsflaket och matar maskinen med isoleringsbalar. Maskinen river isär isoleringen och blåser den genom slangen upp på vinden.

Isolering av vind på Röbäck Umeå

Träfiberisolering blåses genom slangen upp till vinden

Isoleringen blåses upp på vinden genom slangen.

Det går alldeles utmärkt att lägga träfiberisolering direkt på sågspånet.

_____________________________________________

 

Här fyller vi ett golv med träfiberisolering

 

Isolering av golv

_______________________________________________________

Lastbilen parkeras på lämplig plats.

Slangen rullas ut och isolering matas i maskinen

Slangen dras upp på vinden

                                                                                                                                                                            Vinden före
                                                                                                                                                                                   Efter

Isolerad vind med träfiberisolering

________________________________________________