Lösullsisolering på vind, väggar och golv

För offert inför lösullsisolering med Hunton nativo träfiberisolering

E-post – info@norrlandseko.se

För isolering på vind, vägg och golv. Ring eller maila för offert

 

Inför offert

* Vindsutrymme, öppen vind kvadratmeter

* Vindsutrymme sluten, snedtak eller vägg i kubikmeter

* Är du berättigad till ROT.

 

 

Före isolering

 

Att tänka på innan vi kommer och isolerar din vind

1. Ta bort alla saker från vinden

2. Bygg klart ventilation

3. Kontrollera om det finns fukt eller mögel

4. Gör ett val om du ska ta bort minneralull

5. Gör ett val hur du ska göra med sågspånet

6. Bygga landgångar

7. Isolera vindsluckan, bygg en sarg runt luckan

 

1. Många har sin vind som förråd så nu är det dags att städa och rensa i röran. Det får  inte stå några saker där isoleringen ska vara men står dom på hyllor eller ovanför så går det bra.

2. Bygg klart ventilationen, är du osäker på hur ventilationen ska vara på din vind nu när den ska byta ”klimat” kontakta oss för rådfrågning.

3. Kontrollera om det finns fukt, röta eller mögel på din vind. Ta bort och byt ut skadade byggmaterial, ta reda på var fukten kommer ifrån och åtgärda felet.

4. Mineralullen ska i vissa fall plockas bort men kan vara kvar i andra fall. Har du ett gammalt hus utan tätskikt men med mineralull bör du plocka bort den. Har du ett hus med tätskikt kan mineralullen vara kvar. Är utrymmet ute vid takfoten för litet bör mineralullen dras in mot mitten av vinden så att träfiberisoleringen får plats.

5. Kontrollera vilket skick det är på sågspånet. Är det torrt och fint så låter man det vara kvar, annars tar man bort det. Låter man sågspånet vara kvar kan man skotta in sågspånet mot mitten så att träfiberisoleringen ryms bra vid takfoten. Träfiber isolerar ungefär tre gånger så bra som sågspån.

6. Bygg landgångar dit du vill gå efter att isoleringen är på plats. Tex till ventilationsaggregat. Då  behöver du inte trampa ihop isoleringen när du ska upp på vinden.

7. Har du en gavellucka på utsidan av huset behöver du inte göra någon åtgärd. Är vindsluckan inifrån huset ska den vara väl isolerad. Annars kan det skapas fuktproblem uppe på vinden. Bygg även en sarg runt luckan som hindrar träfiberisoleringen att ramla ner från vinden när du öppnar luckan. Överväg att bygga för luckan och öppna upp en gavellucka istället.

HUnton träfiberisolering på vind
Vindsluckan behöver en sarg runt för att inte isoleringen ska ramla ner vid lösullsisolering av vind.

 

___________________________________________

Ett nybyggt garage får sin vindsisolering.

Garage i Brån, lösullsisolering
Garage som ska bli isolerat med träfiberisolering lösull
Lastbilen backas mot garaget

Slangen rullas ut och upp på vind.

vind före isolering
vind före isolering
vind före isolering
vind före isolering

Maskinen matats med lösullsisoleringsbalar Hunton nativo

Blåsa upp cellulosa på vinden
Maskinen river och fluffar upp träfiberisoleringen och blåser ut den i slangen upp på vinden
Maskinen matas med lösull, cellulosa
Maskinen matas med träfiberisolering

 

Lösullen blåses upp på vinden
Lösullen blåses upp på vinden
Lösullen blåses upp på vinden
Lösullen blåses upp på vinden
Vind som isolerats med träfiberisolering hunton nativo
Efter isolering. Det färdiga resultatet
Vind som isolerats med träfiberisolering hunton nativo
Vind efter isolering. Det färdiga resultatet

Läs mer på huntons hemsida

__________________________________________________________________________

 

Här isolerar vi en vind på Röbäck, Umeå.

En person står på lastbilsflaket och matar maskinen med isoleringsbalar. Maskinen river isär isoleringen och blåser den genom slangen upp på vinden.

Isolering av vind på Röbäck Umeå

Träfiberisolering blåses genom slangen upp till vinden

Isoleringen blåses upp på vinden genom slangen.

Det går alldeles utmärkt att lägga träfiberisolering direkt på sågspånet.

_____________________________________________

 

Här fyller vi ett golv med träfiberisolering

 

Isolering av golv

_______________________________________________________

Lastbilen parkeras på lämplig plats.

Slangen rullas ut och isolering matas i maskinen

Slangen dras upp på vinden

                                                                                                                                                                            Vinden före
                                                                                                                                                                                   Efter

Isolerad vind med träfiberisolering

________________________________________________

Här isolerar vi en vind i ett hyreshus i centrala Vännäs

Vind med sågspån före isolering
Vind med sågspån före tilläggsisolering
Sarg runt vindsluckan före tilläggsisolering
Sarg runt vindsluckan före tilläggsisolering.
Tilläggsisolerad vind
Efter tilläggsisolering. Ett hav av lösull!
Hunton nativo tilläggsisolering
Lösullsisolering på vind
Vindslucka med sarg vid tilläggsisolering
Vindslucka med sarg för att isoleringen inte ska ramla ner.
Tilläggsisolerad vind i hyreshus
Efter tilläggsisolering
Hunton lösullsisolering
Hunton lösullsisolering

________________________________________________

Här lösullsisolerar vi ett tak utifrån, uppifrån

isolering av tak
Taket ska fyllas med lösullsisiolering, hunton nativo träfiber
Lösullsisolering av tak
Här åker isoleringen genom slangen upp till taket

 

Isolering träfiber lösullsisolering
Efter lösullsisolering av tak utifrån

 

Mer frågor