Hunton trossbotten skiva, vindspärr för krypgrunder

Trossbottenskiva läggs i trossbotten, torpargrund. I konstruktionen underst.

Se Hunton_Trossbotten_Monteringsanvisning_SE_2018-web

Hunton Trossbotten är en vindspärr för tak och grund, och skyddar byggnaden mot fukt, drag och kyla.

Varför välja Hunton Trossbotten:

  • Hunton Trossbotten är tekniskt godkänt av SINTEF Byggforsk
  • Vindspärrskivorna produceras i all hovudsak av träfiber från granflis från norsk skog, en fornyelsebar råvara
  • Trossbotten är en vindavstyvande och robust vindspärr
  • Träfiber har hygroskopiska egenskaper, vilket gör att den kan hjälpa till med att hantera fukt och minska fuktskador
  • De isolerar mot kyla
  • Hunton Trossbotten är en solid produkt

Tekniskt godkännande

Hunton Trossbotten är tekniskt godkänd av SINTEF Byggforsk och möter därmed kraven som ställs av byggtekniska regler.

Hunton Trossbotten är tekniskt godkänd av SINTEF Byggforsk

Från en förnyelsebar råvara

Hunton Trossbotten produceras i all hovudsak av granflis från norsk skog. Granflisen, som är et restprodukt från sagverket, blir vår resurs. Skogensom används i produktionen är PEFC™-certifierad

Hjälpar till med att hantera fukt

Träfiber har hygroskopiska egenskaper, vilket gör att den kan hjälpa till med att hantera fukt och minska fuktskadorTräfiber har förmågan att ta upptransportera och avge fukt i takt med att fukten i omgivningen förändras. Hunton Trossbotten har impregnerade fiber som gör att skivan hanterar fukt speciellt bra.