Bison ångbroms

1438 kr

2,8 x 25 meter

Bison Ångbroms är P-märkt och används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen.

Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan.

Ångbroms passar till alla hus där man vill ha en mer förlåtande konstruktion som kan andas.

Bison Ångbroms
Material Bison Ångbroms består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie. Materialet är UV- och fukt-/ värmestabiliserat.

Produktbeskrivning

Bison Ångbroms är P-märkt och används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Bison Ångbroms fungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd och även med Bison DiffTak. Man får då ett förhållande med en mer än 5 gånger så tät duk på insidan som på utsidan av väggen. I taket får man ett förhållande med en mer än 10 gånger så tät duk på insidan som på utsidan. Detta är i enlighet med riktlinjerna som förespråkar just dessa förhållanden. (Bison Ångbroms monteras på den varma sidan och Bison Vindskydd/ Bison Diff-öppet underlagstak på den kalla sidan.)
Funktion

Bison Ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut/andas ut. Med Bison Ångbroms bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt.

Användning Bison

Ångbroms passar till alla hus där man vill ha en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis. Ångbromsen passar utmärkt till konstruktioner med Ekofiber och även i gamla hus där luft- och ångspärr inte är lämplig.
Teknisk data

Vikt: 130g/m2 Längd: 25m  Bredd: 2,8m Ånggenomgångsmotstånd: sd-värde 4 m (Jämför med Bison Vindskydd: <0,5 m, Bison DiffTak ca: 0,12 m)  Rivstyrka: 195 N Brottöjning: ca 50 % Draghållfasthet: ca 200 N/5 cm Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)

Produktblad bison ångbroms

Montering bison ångbroms

Bison ångbroms

 

Bison ångbroms
Bison ångbroms i taket på rundbalshuset i Kassjö
bison ångbroms
tätskikt ångbroms i rundbalshuset