Bison ångbroms variabel

3154 kr

Längd 25m

Bredd 3m

Bison Ångbroms variabel placeras på den varma sidan, av vägg eller takkonstruktionen.

Ångbroms variabel har en fantastisk förmåga att ändra sin egenskap beroende på årstid.

  • Den lufttätar samtidigt som den släpper igenom olika mängd vattenånga beroende på årstid.
  • Under sommartid öppnar sig membranet och ökar möjligheten för uttorkning inåt.
  • Under vintertid sluter sig membranet och förhindrar kondens i väggens kalla skikt.

Bison Ångbroms Variabel

Bison Ångbroms Variabel används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Ångbromsen möjliggör en så kallad dubbelriktad ångtransport. Ett visst ångflöde säkerställs permanent utåt i konstruktionen, men även inåt. Detta ökar förmågan av uttorkning samtidigt som risken för skadlig kondens och ansamling av fukt minskar.

Variabel ångtäthet: Under sommartid öppnar sig membranet vid högre luftfuktighet och ökar då möjligheten för uttorkning inåt. Under vintertid blir funktionen den motsatta och membranet sluter sig. Detta medför att fuktvandring ut i konstruktionen förhindras. Ångbromsens variabla ångtäthet leder till att ångflödet i konstruktionen effektiviseras. Med Ångbromsen bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt.

Bison Ångbroms Variabel fungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd/Vindskydd Pro och även med Bison DiffTak /DiffTak 175. Ångbromsen kan användas i de flesta typer av konstruktioner och vid snedtaks-konstruktioner kan exempelvis luftspalt mellan isolering och råspont slopas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis.

Kallställd sommarstuga, fritidsboende
Bison ångbroms variabel är perfekt för fritidshus som i perioder är kallställda.

Vikt: 100g/m2
Längd: 25m (standard)
Bredd: 3,0m (standard)
Ångtäthet: från 0,2 m till 10 m (sd-värde)
Rivstyrka: L: 60 N / T: 65 N
Brottöjning: L: 35% / T: 35%
Draghållfasthet: L: 210 N/5 cm/ T: 190 N/5 cm
Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)
Brandklass: E

Prodblad_Bison_Angbroms_Variabel