Hunton Nativo träfiberisolering skivor

hunton isoleringsskiva 45mm

Hunton Nativo Träfiberisolering är en naturlig isolering i skivformat baserad på träfiber. Värmelagringen är utmärkt, och isoleringsskivorna kan användas både i väggar, golv och tak.

Alla skivor är 1220 x 565 mm. Välj tjocklek  45 mm, 70 mm, 95 mm, 120 mm, 145 mm, 170 mm, 195 mm, 220 mm.

 

Varför välja Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor:

  • Hunton Nativo Träfiberisolering är en naturlig isolering i skivformat baserad på träfiber
  • Isoleringsskivorna är formstabila och förhindrar konvektion
  • Isoleringen kan återvinnas
  • Isoleringen har en utmärkt värmelagringskapacitet
  • Träfiberisoleringen irriterar inte huden eller ger utslag
  • Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk

Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av Co2 och andra växthusgaser. Isoleringsskivorna framställs från hållbart skogsbruk, och är 100 % återvinningsbar. Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett friskt inomhusklimat, och kan hanteras utan att huden irriteras eller får utslag.

Hunton Nativo Träfiberisolering är det bästa valet för eko-vänliga byggnader. Hunton Nativo Träfiberisolering är en förnyelsebar resurs, och en hållbar isolering på både lång och kort sikt. Trä binder Co2, och genom att använda gammal skog och plantera nya träd, bidrar användningen av träfiberisolering till att förlänga bindningsprocessen.

Tekniskt godkännande

Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk Detta innebär att isoleringen överstiger kraven som ställs av byggtekniska regler.

Reducerar kondens

Fuktig luft kommer alltid att finnas både inne i och utanför ett hus. Samtidigt kommer luftfuktigheten på båda sidor om väggar och tak alltid att vilja jämna ut sig, och fuktvandringen genom en konstruktion pågår alltså hela tiden.

Den här fukten som är i rörelse kan kondensera i isoleringen i väggar och tak, bland annat som ett resultat av temperaturförändringar mellan dag och natt, samt vid stor fukthalt (daggtryck) från ut- eller insidan av byggnaden.

Huntons träfiberisolering har faktiskt upp till tio gånger så stor kapacitet som mineralull när det gäller att ta upp, transportera och släppa ut fukt från väggar och tak. Denna egenskap är viktig, då temperaturen i det nordiska klimatet ändras snabbt, vilket gör att risken för kondens ökar.

Huntons träfiberisolering i skivform skapar stabila och förutsägbara egenskaper för konstruktionen, vilket gör att den tål det tuffa nordiska klimatet med stora variationer i luftfuktighet och temperatur.

Värmelagring

Den höga värmelagringskapaciteten ger jämnare och varmare temperaturer inomhus under vintern och jämnare och svalare temperaturer under sommaren.

Jämförelser mellan isolering av mineralull (glas- och stenull) visar att Huntons träfiberisolering har upp till dubbelt så hög värmelagringskapacitet per kilo. Huntons träfiberisolering installeras med upp till tre gånger så många kilo som isolering av mineralull per m2, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur året runt.

I praktiken kan värmelagringskapaciteten jämföras med effekten hos en täljstenskamin, där värmen lagras i stenen i flera timmar efter att elden har slocknat.

Brandhämmande

Dom naturliga egenskaperna hos träfiberisolering gör att det förkolnar vid brand, precis som trä. Dessutom tillförs isoleringen en naturlig brandhämmande substans som också finns i brandsläckare. Ämnet består av kväve och fosfor (ammoniumsulfat), vilket ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att absorbera syret runt isoleringen vid en eventuell brand.

Trä smälter inte, men brinner med ungefärlig konstant hastighet. Det innebär att en eventuell brand kommer att utvecklas förutsägbart. Med sin låga värmeledningsförmåga ger trä en minimal temperaturökning på oexponerade sidor.

Blir väggar och tak tjockare om man väljer en träfiberisolering?

Väggar och tak blir inte tjockare om man väljer en isolering av träfiber i stället för mineralull. Med 250 mm träfiberisolering i väggar och 300 mm i tak ligger du innanför rekommenderat U-värde enligt byggnadstekniska regler.

Vad har träfiberisolering för lambdavärde?

Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor har ett lambdavärde på 0,038 W/mK, men har upp till dubbelt så hög värmelagringskapacitet som mineralull. Träfiber har tack vare sin värmelagringskapacitet en väldigt låg värmeförlust, vilket bidrar till ett lägre behov av tillförd energi på vintern, och ger en jämnare och svalare inomhustemperatur på sommaren.

 

 

Scroll to top
Top