Hunton nativ lösullsisolering

Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull är en naturlig och effektiv isoleringslösning för tak, väggar och golv i alla typer av byggnader.

Varför välja Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull:

  • Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull är en förnybar isolering baserad på träfiber
  • Lösull av träfiber förhindrar att isoleringen sjunker
  • Den förhindrar konvektion
  • Träfiberisolering Lösull kan återvinnas
  • Den har utmärkt värmelagringskapacitet
  • Lös träfiberisolering irriterar inte huden eller ger utslag

Användning av träfiberisolering i hållbart byggande.

Vår samarbetspartner i Sverige Woodisol har producerat en informativ film som behandlar användningen av träfiberisolering i vägg, tak och golv. Ett komplett system som gör det lättare att bygga hus som ”andas” och ger ett bra inomhusklimat.

Produktcertifikat från SINTEF

Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull har produktcertifikat från SINTEF Byggforsk som ger en ökad trygghet och vetskap i att isoleringen håller de krav som ställs.

SINTEF Byggforsks produktcertifikat för Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull.

Reducerar kondens

Fuktig luft kommer alltid att finnas både inne i och utanför ett hus. Samtidigt kommer luftfuktigheten på båda sidor om väggar och tak alltid att vilja jämna ut sig, och fuktvandringen genom en konstruktion pågår alltså hela tiden.

Den här fukten som är i rörelse kan kondensera i isoleringen i väggar och tak, bland annat som ett resultat av temperaturförändringar mellan dag och natt, samt vid stor fukthalt (daggtryck) från ut- eller insidan av byggnaden.

Huntons träfiberisolering har faktiskt upp till tio gånger så stor kapacitet som mineralull när det gäller att ta upp, transportera och släppa ut fukt från väggar och tak. Denna egenskap är viktig, då temperaturen i det nordiska klimatet ändras snabbt, vilket gör att risken för kondens ökar.

Huntons träfiberisolering som lösull skapar stabila och förutsägbara egenskaper för konstruktionen, vilket gör att den tål det tuffa nordiska klimatet med stora variationer i luftfuktighet och temperatur.

Värmelagring

Den höga värmelagringskapaciteten ger jämnare och varmare temperaturer inomhus under vintern och jämnare och svalare temperaturer under sommaren.

Jämförelser mellan isolering av mineralupp (glas- och stenull) visar att Huntons träfiberisolering har dubbelt så hör värmelagringskapacitet per kilo.

Huntons träfiberisolering installeras med upp till tre gånger så många kilo som mineralull per m2, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur.

I praktiken kan värmelagringskapaciteten jämföras med effekten hos en täljstenskamin, där värmen lagras i stenen i flera timmar efter att elden har slocknat.

Denna video visar precis hur god värmelagringskapacitet som träfiberisolering har jämfört med mineralull:

Brandhämmande

Dom naturliga egenskaperna hos träfiberisolering gör att det förkolnar vid brand, precis som trä. Dessutom tillförs isoleringen en naturlig brandhämmande substans som också finns i brandsläckare. Ämnet består av kväve och fosfor (ammoniumsulfat), vilket ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att absorbera syret runt isoleringen vid en eventuell brand.

Trä smälter inte, men brinner med ungefärlig konstant hastighet. Det innebär att en eventuell brand kommer att utvecklas förutsägbart. Med sin låga värmeledningsförmåga ger trä en minimal temperaturökning på oexponerade sidor.

Spara arbetstid och kostnader – blås in isoleringen i väggar, tak och golv.

Rekommenderas av husägare och yrkesfolk. Av rätt anledningar.

Hunton har lanserat kampanjen ”Den mest rekommenderade” med målet att göra träfiberisolering till den bästa och mest rekommenderade lösningen för miljöriktigt byggande. Vi har samlat våra ambassadörer som förklarar varför de föredrar och rekommenderar träfiber i stället för något annat. Läs mer

I vår shop kan du köpa lösull

Scroll to top
Top