Bison vindskydd

Bison vindskydd, diffusionsöppet tätskikt till utsidan av huset

Bison vindskydd tätskikt till isolering

Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.

Bison Vindskydd monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden)

Bison Vindskydd
Material Bison Vindskydd består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie. Materialet är UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år. Produktbeskrivning Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. Bison Vindskydd monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden). Monteringsanvisning finns på: www.vison.se Funktion Vindskyddet används för är att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar kondensbildning och fuktproblem.

Fördelar Den låga vikten (60 g/m2), och den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel. Bison Vindskydd är vitt och släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. Bison Vindskydd uppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyller brandklass: E (motsvarar B2). Lagring Bison Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme. Godkännande Bison Vindskydd är godkänt och P-märkt av SITAC. Godkännandebevisnr: 0824/97. Bison Vindskydd är även CE-märkt.

Teknisk data Bredd: 1,35, 2,75 & 3,05 m Längd: 12,5, 25 & 50 m Vikt: ca 60 g/m2 Hanterbarhetstemperatur: -20° C – +40° C Luftgenomsläpplighet: <0,01 m³/m2 h Pa Ånggenomgångsmotstånd: sd-värde <0,5 m* Rivhållfasthet: ca 80 N Draghållfasthet: >2 kN/m Brottöjning: >80 % Brandklass: E Vattentäthet (Klass): W1

Produktblad vindskydd

Montering vindskydd

bisoln vindskydd, tätskikt till isolering

Köp bison vindskydd här

Scroll to top
Top