Bison diff tak

Bison difftak. Tätskikt

Bison diff tak är P-märkt och genomtrampningssäker underlagstakduk

Bison diff tak används som duk vid isolering i taket och kan monteras direkt på råspont eller på takstolarna.

 

Bison diff tak underlagstakduk till isolering av tak

  1. Bison diff tak, byggduk vid isolering
  2. Bison diff tak byggduk till taket

P-märkt och genomtrampningssäker underlagstakduk.

Används som duk vid isolering i taket och kan monteras direkt på råspont eller på takstolarna.

Bison diff tak fungerar utmärkt till hus som andas.

Monteringsanvisning;
Kan monteras på råspont eller direkt på takstolarna (dock ej genomtrampningssäker). Fungerar även som väderskydd för huset under byggnationstiden. Bison diff takduk kan monteras både vertikalt och horisontellt. Dock rekommenderas att duken monteras tvärs takfallets riktning. Börja nerifrån och arbeta dig uppåt. Spänn duken så att det blir jämt och fäst med rostfri häftklammer (minst 140/10) i två rader, 60 mm c/c, inom överlappet på 10 cm. Första våden mot takfotsplåt limmas med ”Orcon Lim”.
Vid blåsning av Cellulosa lösull, träfiberisolering krävs det 4 extraläkt (27x27mm) mellan varje takbjälke, för att hålla ner underlagstaket och skapa erforderlig vattenavrinning. 2 av extraläkten ska placeras nära ( 5 cm ) takbjälkarna för att förhindra avrinning mot ordinarie ströläkt och så 2 st ytterliggare däremellan.

För att få täta skarvar skall duken klämmas ner med ströläkten mot takstolen. Överlappning ska göras med 200 mm där det krävs. Skarvarna kan också tätas med ”Airstop Flex Tejp” mot råspont, annars ”Tejp Grön”

Egenskaper/Användningsområden;
Bison diff tak är diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning 14 Grader. Har dubbla klisterkanter. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukthalter. Dvs taket kan andas. = S.k ”Goretex”. Med ett ångöppet och vattentätt underlagstak behövs ingen luftspalt mellan isolering och tak.

Du får förutom ett oventilerat pararelltak också:
-Optimal isoleringstjocklek.
-Fuktsäker konstruktion.
-Snabbt montage.
-Färre arbetsmoment- mindre antal material- bättre totalekonomi.

Prodblad DiffTak P-märkt

Montering DiffTak P-märkt

 

Scroll to top
Top