Att tänka på innan tilläggsisolering av vind

lösull träfiberisolering hunton

Att tänka på innan tilläggsisolering av vind

 

tilläggsisolera vind

Före isolering
Före isolering

Det här ska du göra

 1.  Ta bort alla saker från vinden
 2.  Bygg klart ventilation
 3.  Kontrollera om det finns fukt eller mögel
 4. Gör ett val om du ska ta bort minneralull
 5. Gör ett val hur du ska göra med sågspånet
 6.  Bygg landgångar
 7.  Isolera vindsluckan

 

 1. Många har sin vind som förråd så nu är det dags att städa och rensa i röran. Det ska inte stå saker där isoleringen ska vara, men står dom på hyllor eller ovanför så går det bra.
 2.  Bygg klart ventilationen, är du osäker på hur ventilationen ska vara på din vind nu när din vind ska byta ”klimat” kan du kontakta oss för rådfrågning.
 3. Kontrollera om det finns fukt, röta eller mögel på din vind. Ta bort och byt ut skadade byggmaterial, och ta reda på var fukten kommer ifrån och åtgärda felet.
 4.  Mineralull ska ibland plockas bort och ibland vara kvar. Har du ett gammalt hus utan tätskikt men med mineralull så bör du plocka bort all mineralull. Har du ett hus med tätskikt så kan mineralull vara kvar. Är utrymmet ute vid takfoten för litet? Då bör du dra in all mineralull mot mitten av vinden så att träfiberisoleringen får plats.
 5. Kontollera vilket skick det är på sågspånet. Är det torrt och fint så låter man det vara kvar, annars så tar man bort det. Låter du sågspånet vara kvar så kan du skotta in sågspånet mot mitten så att träfiberisoleringen rymms bra vid takfoten. Du vill ha Träfiberisolering vid takfoten därför att träfiber  isolerar ungefär tre gånger så bra som sågspån.
 6. Bygg landgångar dit du vill kunna gå efter att isoleringen är på plats. Tex till ventilationsaggregat. Då behöver du inte trampa ner i isoleringen när du är uppe på vinden.
 7. Har du en gavellucka på utsidan av huset behöver du inte göra någon åtgärd. Är vindsluckan innifrån huset ska den vara väl isolerad.  Därför att annars kan det skapas fuktproblem uppe på vinden. Bygg även en sarg runt luckan som hindrar träfiberisoleringen att ramla ner från vinden när du öppnar luckan. Överväg att bygga för luckan och öppna upp en gavellucka istället.

tilläggsisolera sin vind

 

 

Inför isolering på vind, i vägg och golv

Ring eller maila för offert

Inför offert

 • Vindsutrymme, öppen vind kvadratmeter
 • Vindsutrymme sluten, snedtak eller vägg i kubikmeter
 •  Är du berättigad till ROT?

 

Framkörningsavgift tillkommer för alla mil vi kör med lastbilen, med 125kr per mil från Överboda utanför Umeå.

Har du grannar som också ska isolera samtidigt, eller om vi kan göra något annat jobb i samband med resan, så kan du minska ned på framkörningsavgiften.

Räkna ut hur många mil vi har hem till dej. http://kartor.eniro.se/m/nJddb  Ta sedan antal milen x2 (tur & retur)

 

 

 

 

Läs vidare om du behöver ventilation på din vind

Scroll to top
Top